SISEKORRA EESKIRJAD

Klubi Madhouse on avalik meelelahutusasutus, kuhu oodatud kõik, kes järgivad meie sisekorraeeskirju.
Sisekorra eeskirjade järgimine, tagab külastajate turvalisuse ja on kohustuslik kõigile majas viibijaile.

NB: KLUBI JÄTAB ENDALE ÕIGUSE VALIDA KLIENTI.

 1. Klubis Madhouse on keelatud:

  1. Siseneda klubisse relvaga või esemega, mis võib osutuda ohtlikuks külastajatele ja töötajate elule ning tervisele, sealhulgas laskemoon, lõikeained. Relvi hoiule ei võeta.

  2. Siseneda klubisse alla 18. eluaasta isikutel ( välja arvatud eriüritused noortele).

  3. Tuua endaga kaasa klubisse alkohoolseid jooke, narkootikume või teisi uimastava toimega aineid.

  4. Tarvitada klubis narkootikume.

  5. Siseneda klubisse raskes alkohoolses joobes ja/või narkootiliste ainete mõju all.

  6. Siseneda klubisse loomadega, v.a. teenistuses olevad loomad.

  7. Siseneda klubisse spordiriietes, (v.a. eriüritused- näiteks „Spordipäeva afterparty“) või määrdunud riietes.

  8. Viibida klubis ülariietes (jope vms.). va. suveperioodil, kui garderoob on avatud.

  9. Lõhkuda klubi inventari ja sisustust.

  10. Suitsetada, välja arvatud selleks ette nähtud kohas- Suitsuruumis.

 2. Pilet

  1.  Klubisse sisenedes tuleb osta pilet.

  2. Pilet kehtib ühekordsel sisenemisel.

  3. Piletit ei osteta ilma mõjuva põhjuseta tagasi.

  4. Pileti hind ja soodustuste kord on fikseeritud piletikassas.

  5. Piletimüük lõpetatakse vähemalt 45 min. enne klubi sulgemist.

  6. Klubi garderoob hoiustab riideid 1€ eest. (VÕS §884/2 ja §885)

 3. Klubi töötajatel ja sisekorraadministraatoril on õigus:

  1. Kontrollida ülaltoodud nõuete kinnipidamist ja nende eiramise korral keelduda külastajat teenindamast ning paluda tal korda järgida või lahkuda klubist.

  2. Määrata korduvalt või rängalt klubi sisekorra eeskirju rikkunud isikule  tähtajaline või alaline klubisse sisenemise keeld.

  3. Kontrollida külaliste vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada isikut teõendav dokument, milleks on Juhiluba, ID-kaart või pass.

  4. Inventari või sisustuse rikkumise puhul nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

  5. Teostada isiklike asjade läbivaatust, ühtlasi on klubil õigus kontrollida vastava anduriga külastajate riideid ja isiklikke asju.

  6. Konfiskeerida klubisse sisse toodud alkohol ja muud joogid, narkootilised- ja teised uimastavad ained.

  7. Sisekorra eeskirja rikkumise kooral anda isik üle kohalikule politseiameti esindajale.

  8. Mitte väljastada garderoobi numbri kaotanud isiku rõivaid enne, kui kõik teised kliendid on oma ülariided tagasi saanud. Sealhulgas nõutakse garderoobi numbri kaotusega hüvitist 5€.

KLUBI EI VASTUTA KLIENTIDE VALVETA JÄÄTUD ISIKLIKE ASJADE EEST.

                                           

                                                                                  Kinnitatud klubi juhataja .......................

Alusta kirjutamist...